Модуль 1. Питання тесту.


Колір пікселів передається 24 бітами, розмірність растру 600 на 800 пікселів. Який обсяг растру?

Що таке аліасінг?

Що таке растеризація?

Дано вектори з проекціями А(1;20) та В(2;-6). Кут між вектором А і вектором В – тупий/гострий, >=0 чи <0?

Дано вектор з початком (1;3) та кінцем (4;9), та точки А(0;-5), В(8;3) та С(-5;0). Яка пара точок знаходиться по різні боки від вектора?

Дано вектори з проекціями: A(2;4), B(-6;-12), C(2;-15 )та D(-36;72). Яка пара векторів паралельна?У двох фігур відомі габаритні прямокутники (1;8)-(4;3) та (3;6)-(6;10).
Що можна сказати про можливість перетину цих фігур?

Яка з властивостей (розміри, форма, прозорість,  число бітів для зберігання,  колір) НЕ є властивістю піксела?

Що таке растр?

Що таке глибина кольору?

Що таке растровий фільтр?

Що таке канал в растровому зображенні?

Comments