Home‎ > ‎

Модуль 2. Питання тесту

1.      Чому в якості  середовища для експериментів із процедурним малюванням ми обираємо браузер?

2.      Що таке канва веб-сторінки?

3.      Що таке "графічний контекст" канви веб-сторінки?

4.      Яку роботу виконує виклик функції begіnPath()?

5.      Як намалювати на канві пряму лінію?

6.      Як намалювати на канві криву лінію?

7.      Як працює метод stroke()?

8.      Чим відрізняється малювання на канві квадратичної та кубічної кривої?

9.      Чому при збільшенні растрові картинки розпливаються, а векторні - ні?

10.   Як в svg-малюнку створити відрізок прямої?

11.   Як в svg-малюнку створити прямокутник?

12.   Як в svg-малюнку створити коло?

13.   Що означає 0.3 в svg параметрі fіll="rgba(120, 130, 200, 0.3)"?

14.   Що таке світло?

15.   Що таке колір?

16.   Чи існує колір предмета, якщо людина не дивиться на предмет?

17.   Що є причиною існування феномена складених кольорів?

18.   Як створюються кольори в аддитивній колірної моделі?

19.   Як створюються кольори в субтрактивній колірної моделі?

20.   Чим було викликане створення колірної моделі Lab?

21.   Що таке колірне охоплення?

22.   В якій колірній моделі яскравість піксела відділена від його кольору?

23.   Які кольори поглинають зелені рослини?

24.   Дано кольори а) rgb(10, 20, 40), б) rgb(60, 120, 240) і в) rgb(50, 150, 250). У яких двох з них однаковий колірний тон, хоча й різної яскравості?

25.   Що таке "насиченість кольору" у моделі HSB?

 

Comments