Болонские оценки

національна оцінка
бали  рейтингу
міжнародна ("болонська") оцінка
відмінно 90,0 - 100 A
добре 82,0 - 89,999 B
75,0 - 81,999 C
задовільно 66,0 - 74,999 D
60,0 - 65,999 E
незадовільно 35,0 - 59,999 FX
00    - 34,999 F
Comments